Les televisions privades d’àmbit estatal van sobrerepresentar VOX en la campanya de les eleccions generals del 28A

  • TV3 i Catalunya Ràdio van ser els mitjans que més van igualar el temps de notícia sobre la campanya electoral de les candidatures amb representació parlamentària
     
  • Telecinco, Antena 3 TV i laSexta van concentrar la seva atenció en els quatre principals partits (PP, PSOE, Podemos i C’s) i van donar la cinquena plaça a VOX, aleshores partit extraparlamentari
     
  • La 1 i TVE Catalunya van tendir a la proporcionalitat estricta dels resultats de les eleccions generals del 2016
     
  • El judici sobre el procés va estar pràcticament absent en els informatius diaris de les televisions d’àmbit estatal

L’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la cobertura de les eleccions generals del 28 d’abril de 2019 constata que les televisions privades d’àmbit estatal (Telecinco, Antena 3 TV i laSexta) van sobrerepresentar VOX, que aleshores era un partit extraparlamentari. Totes tres li van adjudicar la cinquena posició, amb un temps molt per sobre d’altres partits amb representació al Congrés.

TV3 i Catalunya Ràdio, per la seva banda, van mantenir la seva tònica establerta en anteriors comicis de tendir a igualar els temps de les candidatures que havien obtingut representació al Congrés dels Diputats el 2016 per alguna de les quatre circumscripcions catalanes. També van emetre informacions de candidatures extraparlamentàries, com ara VOX o PACMA, però amb un temps molt inferior al de formacions amb presència al Congrés.  

L’informe del CAC analitza el seguiment de la campanya de les eleccions a les Corts Generals del 28 d’abril de 2019 en programes informatius diaris de TV3, Catalunya Ràdio, RAC1, TVE Catalunya, La 1, Telecinco, Antena 3 TV i laSexta. Així mateix, examina els actors polítics que van participar en les entrevistes, els debats i les connexions emesos per les televisions i les ràdios esmentades, així com pel 3/24 i pel Canal 24H.

El període d’anàlisi va abastar del 12 al 26 d’abril (període de campanya electoral). Es van analitzar 138 hores d’informació corresponents a 206 informatius diaris i 262 programes de la tipologia magazins i altres espais informatius.

El CAC, seguint el model iniciat en les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015 i que ha mantingut des de l’aleshores, va incloure en l’informe les tres televisions d’àmbit estatal principals (La 1, Telecinco i Antena 3 TV), amb l’ampliació en aquest cas a laSexta.

El regulador audiovisual català inclou les televisions privades en la mostra,  d’acord amb l’apartat 2 de l’article 66 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que estableix que “Durant el període electoral les emissores de titularitat privada han de respectar els principis de pluralisme i igualtat. Així mateix, en el període esmentat, les televisions privades han de respectar també els principis de proporcionalitat i neutralitat informativa en els debats i entrevistes electorals així com en la informació relativa a la campanya electoral [...]”.

El Ple del Consell, reunit el 19 de juny, va aprovar l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la ràdio durant la campanya de les eleccions a les Corts Generals 2019 (del 12 al 26 d’abril). També va aprovar trametre’l a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia i a la Junta Electoral Central, perquè en tinguin coneixement. L’Acord 58/2019 es va aprovar amb quatre vots a favor i un en contra amb vot particular.

 L’informe es divideix en dos grans blocs: en primer lloc, les informacions sobre la campanya electoral de les candidatures; i, en segon, les informacions relacionades amb les eleccions.

En el primer bloc s’hi inclouen les notícies sobre la campanya electoral en sentit estricte, amb una distribució de temps per a cada partit que respon a una planificació feta per cada mitjà. El segon bloc, sobre informacions relacionades amb les eleccions, inclou qüestions com ara els reportatges sobre les propostes de les candidatures, les informacions generals sobre els debats electorals, sobre les enquestes, sobre les protestes dels professionals i informacions sobre aspectes conjunturals que depenen de l’actualitat informativa. Les informacions sobre aspectes conjunturals van tractar temes com ara el judici sobre el procés, la negativa de la Junta Electoral Central al fet que VOX participés en el debat d’Atresmedia i els incidents en actes de campanya.

Informacions sobre la campanya electoral de les candidatures

En relació amb el primer bloc, corresponent al seguiment estricte de la campanya electoral, es constata, un cop més, la tendència de TV3 i de Catalunya Ràdio d’igualar el temps dels diferents partits que van obtenir representació al Congrés dels Diputats el 2016 per alguna de les quatre circumscripcions catalanes.

En aquesta situació es troben les sis formacions següents, en ordre descendent: ECP, ERC-SOBIRANISTES, JUNTSXCAT-JUNTS, PSC-PSOE, PP i C’s. La pràctica d’aproximar els temps de notícia implica que, en el cas de TV3, entre el primer i l’últim partit només hi ha una diferència de 5,1 punts percentuals. En el cas de Catalunya Ràdio, la tendència a l’anivellament és encara més gran, de manera que entre el primer i l’últim només hi ha 2,6 punts percentuals.

Tanmateix, TV3 també va donar temps de notícia, més reduït, a diversos partits extraparlamentaris o que van obtenir escó fora de les circumscripcions catalanes. És el cas de VOX, EAJ-PNV, Front Republicà o PACMA. Tots van quedar per sota dels 2,5 minuts, quan els sis principals van tenir entre 35 i 28 minuts.

Les televisions privades d’àmbit estatal, en canvi, van concentrar la seva atenció en les quatre candidatures amb més representació al Congrés (PP, PSOE, Podemos i C’s). En cinquena posició van col·locar una força extraparlamentària com VOX i li van atorgar un temps superior al d’altres forces polítiques amb representació parlamentària.

Així, Telecinco va concentrar el temps de notícia en les quatre forces amb més escons a les Corts (85,9% del total) i va informar d’un total de vuit candidatures amb representació durant la darrera legislatura, entre les quals figuren les 7 candidatures amb més representació al Congrés. VOX, com s’ha dit, va obtenir el cinquè lloc, amb un temps superior al de forces presents a les Corts.

En la mateixa línia, els dos canals d’Atresmedia (Antena 3 TV i laSexta) van concentrar la seva atenció en els quatre partits principals i, en tots dos casos, també van atorgar a VOX la cinquena posició.

Pel que fa a RAC1, va seguir la tendència dels canals de la CCMA, en el sentit d’atorgar temps de notícia als sis partits que van obtenir representació en l’àmbit català i de tendir a anivellar-los, per bé que en aquest cas en un grau d’igualació més petit, ja que la distància entre el primer (ECP) i l’últim (C’s) va ser de 7,8 punts percentuals. L’únic partit extraparlamentari amb presència informativa a RAC1 va ser Front Republicà, amb un temps considerablement més baix.

Les dues cadenes de la Corporación RTVE analitzades (La 1 i TVE Catalunya) van mantenir la tònica d’altres convocatòries electorals, en el sentit de tendir a una proporcionalitat estricta amb els resultats electorals del 2016. Les dues cadenes van atorgar presència a totes les candidatures que tenien representació a les Corts en l’àmbit de difusió respectiu (6 partits a TVE Catalunya i 13 a La 1)

Informacions relacionades amb les eleccions

Pel que fa al segon bloc analitzat ─el corresponent a les informacions relacionades amb les eleccions─, cal destacar que es tracta d’un bloc més obert a decisions que responen a la línia editorial de cada mitjà.

Així, els dos grups que van emetre debats ─Grupo RTVE i Atresmedia─ van posar l’accent informatiu en l’organització, tant en la preparació com en les reaccions posteriors.

En el cas de TV3, un dels trets diferencials va ser la inclusió de peces informatives sobre propostes programàtiques de les candidatures, amb un 2,3% del temps total del bloc d’informacions relacionades amb les eleccions. L’únic altre mitjà que va fer aquest tipus de peces va ser Antena 3 TV, amb un 0,5% del temps total del bloc.

Una altra diferència entre els mitjans de la mostra va ser la presència o no d’informacions sobre el desenvolupament del judici de la Causa especial 20907/2017 al Tribunal Suprem. L’informe assenyala que els quatre mitjans d’àmbit català (TV3, Catalunya Ràdio, RAC1 i TVE Catalunya) van posar l’accent en les informacions sobre el judici, mentre que aquestes informacions van tenir una presència molt baixa en comparació amb els quatre mitjans d’àmbit estatal (La 1, Telecinco, Antena 3 TV i laSexta). En concret, el mitjà que va emetre més temps de notícia sobre el judici va ser Catalunya Ràdio i el que menys, laSexta.

Telecinco, per la seva banda, presenta la particularitat de situar al capdavant de l’atenció informativa aquelles informacions que guarden relació amb incidents, ja siguin en actes electorals, en seus de partits i/o en relació amb persones candidates. En concret, aquesta cadena va oferir cinc vegades més temps sobre incidents que la mitjana de la resta mitjans.

Finalment, la protesta de professionals de la CCMA contra la decisió de la Junta Electoral Central de prohibir determinades expressions va registrar un 2,3% del temps de notícia del bloc dedicat a les informacions relacionades amb les eleccions en el cas de TV3 i un 1,4% en el de Catalunya Ràdio. Una altra protesta, la de professionals de TVE Catalunya contra els criteris per a la cobertura de la campanya electoral, va obtenir el 2,9% del bloc. Al seu torn, els teleinformatius de La 1 van sobreimprimir sistemàticament un text en protesta pel “repartiment dels temps que imposa la Junta Electoral”.

Entrevistes

Tots els mitjans analitzats d’àmbit de difusió català van entrevistar, com a mínim en una ocasió, representants de les sis candidatures integrades per formacions amb presència al Congrés dels Diputats en la XII Legislatura per alguna de les circumscripcions de Catalunya (ECP, ERC-SOBIRANISTES, JUNTSxCAT-JUNTS, PSC-PSOE, PP i C’s).

 Pel que fa als mitjans d’àmbit estatal analitzats, s’observen diferències entre canals: mentre que a la televisió pública es van emetre 24 entrevistes, totes a les candidatures que van obtenir representació al Congrés, Antena 3 TV i sobretot laSexta, en van realitzar un nombre superior i hi van incloure formacions sense representació parlamentària. Per la seva banda, Telecinco, no va emetre cap entrevista.

Els canals de televisió del Grupo RTVE (La 1, Canal 24H i TVE Catalunya) van emetre entrevistes amb un temps que guardava proporcionalitat respecte dels resultats electorals de les darreres eleccions a les Corts.

Acord 58/2019 sobre l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la ràdio durant la campanya de les eleccions a les Corts Generals 2019 (del 12 al 26 d’abril)

Vot particular a l’Acord 58/2019