Biblioteca del CAC

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya compta amb un servei de Documentació i Arxiu que recull, organitza i difon informació bibliogràfica i documental especialitzada en comunicació audiovisual. El seu fons documental es pot consultar a través del catàleg en línia.

El servei de Documentació i Arxiu del CAC forma part de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) (aquest vídeo explica què són i quina tasca fan les BEG).